Η πρώτη ακαδημία
στο είδος της

Στην Melissa πιστεύουμε στους νέους αγρότες και στο σπουδαίο έργο που μπορούν να προσφέρουν σε αυτό τον τόπο. Πιστεύουμε όμως και πως με την ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΣΙΤΟΥ. Μια ακαδημία που έχει ως στόχο να παρέχει θεωρητικές γνώσεις στην τάξη αλλά και πρακτικές εμπειρίες στο χωράφι. Γιατί έτσι θα βελτιωθεί η ποιότητα, θα αυξηθεί η ποσότητα και θα μειωθεί το κόστος παραγωγής του σκληρού σιταριού.

Η πρώτη ακαδημία
στο είδος της

Στην Melissa πιστεύουμε στους νέους αγρότες και στο σπουδαίο έργο που μπορούν να προσφέρουν σε αυτό τον τόπο. Πιστεύουμε όμως και πως με την ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΣΙΤΟΥ. Μια ακαδημία που έχει ως στόχο να παρέχει θεωρητικές γνώσεις στην τάξη αλλά και πρακτικές εμπειρίες στο χωράφι. Γιατί έτσι θα βελτιωθεί η ποιότητα, θα αυξηθεί η ποσότητα και θα μειωθεί το κόστος παραγωγής του σκληρού σιταριού.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα συνδιαμορφώνεται σε συνεργασία με την Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης και αποτελείται από μια σειρά 5 σεμιναρίων, στα οποία αναπτύσσονται, διδάσκονται και αναλύονται τα παρακάτω θέματα:

Εδαφοληψία / Λίπανση / Πιστοποιημένος σπόρος / Κ.Α.Π.
/ Ορθές γεωργικές πρακτικές / Κλιματικές αλλαγές / Γεωργία ακριβείας / Αμειψισπορά / Ποιοτικές απαιτήσεις της βιομηχανίας / Ασθένειες καλλιεργειών / Φυτοπροστασία / Ορθή λειτουργία γεωργικών μηχανημάτων / Μέσα ατομικής προστασίας / Συγκομιδή / Αποθήκευση – απεντόμωση / Κοστολόγηση

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Στα σεμινάρια δίνεται μεγάλη βαρύτητα στις ορθές γεωργικές πρακτικές των γεωργικών μηχανημάτων και στην ορθή χρήση των λιπασμάτων και των φυτοφαρμάκων. Όλων των εργαλείων και των μεθόδων δηλαδή που είναι απαραίτητο να αξιοποιηθούν σωστά για να έχουμε τα αποτελέσματα που θέλουμε στην ποσότητα και ποιότητα της παραγωγής προστατεύοντας παράλληλα το περιβάλλον από επιβλαβείς συνέπειες.

Σημαντικό κομμάτι είναι και η εκπαίδευση για τη άσκοπη χρήση πολύτιμων πόρων, όπως το νερό. Παρόλο που οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα προέρχονται από τη Θεσσαλία, στα σεμινάρια δίνουν το παρόν και αγρότες και από όλη την Ελλάδα, όπως το Δομοκό, την Κοζάνη και την Καστοριά.

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Στη Melissa, ως ο μεγαλύτερος αγοραστής σκληρού σιταριού στην Ελλάδα, με ανάγκες που ξεπερνούν τους 80.000 τόνους κάθε χρόνο, ξεκινήσαμε και καθιερώσαμε το πρόγραμμα συμβολαιακής καλλιέργειας το 2013. Σκοπός μας ήταν να δημιουργήσουμε μακροχρόνιες συνεργασίες με τους παραγωγούς, ώστε να ανακαλύψουμε τρόπους από κοινού για τη βελτίωση της ποιότητας του προϊόντος, την αύξηση της παραγωγής και τη μείωση του κόστους. Κι αυτό το πετύχαμε και το πετυχαίνουμε καθημερινά μέσα από τη διαρκή και άμεση επαφή που έχουμε μαζί τους αλλά κι από την άμεση εικόνα που αποκτάμε πηγαίνοντας από χωράφι σε χωράφι.

H επιτυχία του εγχειρήματός μας αποδεικνύεται από τους αριθμούς. Είναι από το γεγονός πως ότι την πρώτη χρονιά συμμετείχαν στο πρόγραμμα 112 αγρότες με 11.000 στρέμματα, ενώ ο αριθμός τους έφτασε το 2020 τους 915 αγρότες με έκταση περίπου 70.000 στρέμματα.

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
 • Εξασφαλίζουμε ελάχιστη εγγυημένη τιμή.
 • Πριμοδοτούμε την τιμή με επιπλέον μπόνους σε περίπτωση που η ποιότητα ξεπερνά συγκεκριμένες προδιαγραφές.
 • Δίνουμε στον παραγωγό τη δυνατότητα κλεισίματος της τιμής σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή επιλέγει εκείνος, αλλά όχι αργότερα από τα μέσα Νοεμβρίου κάθε έτους.
 • Παρέχουμε τη δυνατότητα στους συμβεβλημένους παραγωγούς να ενταχθούν στα χρηματοδοτικά προγράμματα της συμβολαιακής γεωργίας με συνεργαζόμενη Τράπεζα.
ΣΥΜΒΟΛΑΙΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Εκτός από όλα αυτά, δίνουμε τη δυνατότητα στους συμβεβλημένους παραγωγούς να επωφεληθούν από το πρόγραμμα της συμβουλευτικής γεωργίας που παρέχεται σε συνεργασία με την Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης. Παράλληλα όμως, επιστημονικοί συνεργάτες του προγράμματος παρέχουν εντελώς δωρεάν στους παραγωγούς συμβουλές καλλιέργειας μετά από επισκέψεις που πραγματοποιούν στους αγρούς.

Επίσης, κάθε χρόνο, 30 από τους συμβεβλημένους παραγωγούς παρακολουθούν εντελώς δωρεάν μια σειρά σεμιναρίων από το τμήμα εκπαίδευσης ενηλίκων της Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής με θέματα σχετικά με την καλλιέργεια: γεωργία ακριβείας, κλιματική αλλαγή, νέα ΚΑΠ, εδαφολογία, ασθένειες, φυτοπροστασία κ.ά..

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
 • Καλλιεργεί με δική του δαπάνη μία από τις προτεινόμενες από την Melissa ποικιλίες σκληρού σίτου.
 • Χρησιμοποιεί πιστοποιημένο σπόρο και να κάνει εδαφικές αναλύσεις στα αγροτεμάχια που συμπεριλαμβάνονται στο πρόγραμμα.
 • Παραδίδει την παραγμένη ποσότητα σε εμάς αμέσως μετά τη συγκομιδή. Η παραγωγή πρέπει να καλύπτει και τις απαιτούμενες ποιοτικές προδιαγραφές.
 • Τηρεί ημερολόγιο εργασιών και καλλιεργητικών φροντίδων.

Η σημαντική ανταπόκριση και η μεγάλη επιτυχία που είχε το πρόγραμμά μας μας οδήγησε στο να ιδρύσουμε την ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΣΙΤΟΥ.

Υποτροφία MELLISSA

Στην Melissa πιστεύουμε πως όταν υπάρχει όρεξη, πρέπει να υπάρχει και ευκαιρία. Γι’ αυτό δημιουργήσαμε την υποτροφία Melissa στο νέο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής με σπουδές διάρκειας 2 ετών. Απευθύνεται σε αποφοίτους Επαγγελματικών και Γενικών Λυκείων, ΤΕΕ (Β’ κύκλου) Επαγγελματικών Σχολών και ΤΕΛ, όλων των ειδικοτήτων, οι οποίοι επιθυμούν να πραγματοποιήσουν ολοκληρωμένες και ουσιαστικές σπουδές για να αναδειχθούν επαγγελματικά στον αγροδιατροφικό τομέα. Ο ισχύων κανονισμός περί Λειτουργίας των ΙΕΚ, παρέχει τη δυνατότητα σε αποφοίτους των παραπάνω εκπαιδευτικών επιπέδων να καταταχθούν στο Γ’ εξάμηνο σπουδών συναφών ειδικοτήτων.

Το ΙΕΚ παρέχει στους αποφοίτους του πιστοποιημένο τίτλο σπουδών επιπέδου 5 από το Υπουργείο Παιδείας (ΕΟΠΠΕΠ), σύμφωνα με το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων. Οι απόφοιτοι των ΙΕΚ αγροδιατροφικού τομέα, δικαιούνται επιπλέον μοριοδότησης στα σχέδια βελτίωσης, καθώς και στην ένταξή τους στα προγράμματα Νέων Αγροτών.

Κατέβασε εδώ το φετινό πρόγραμμα!

Γιατί να σπουδάσω στο ΙΕΚ της Ακαδημίας γεωργικής σχολής

Γιατί να σπουδάσω στο ΙΕΚ της

Ακαδημίας γεωργικής σχολής

Η Σχολή είναι ιστορικά συνδεδεμένη με την επαγγελματική εκπαίδευση και καινοτομεί σε προγράμματα βιωματικής επαγγελματικής κατάρτισης. Η θεωρητική εκπαίδευση πραγματοποιείται στις νέες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν αίθουσες διδασκαλίας και μελέτης, εργαστήρια και κοινόχρηστους εκπαιδευτικούς χώρους. Η επιμέλεια και η εποπτεία των προγραμμάτων και του περιεχόμενου των σπουδών πραγματοποιείται από εξειδικευμένους επιστημονικούς συνεργάτες και επαγγελματίες του αγροδιατροφικού τομέα, με εμπειρία τόσο στη βιωματική επαγγελματική εκπαίδευση όσο και στην κατάρτιση των ενηλίκων. Το κτίριο είναι σχεδιασμένο σύμφωνα με τις αρχές της περιβαλλοντικής αειφορίας και αποτελείται από επιλεγμένα δομικά υλικά και στοιχεία που αξιοποιούν στο έπακρο το φυσικό περιβάλλον και μειώνουν στο ελάχιστο το ενεργειακό αποτύπωμα.

Η μοναδικότητα του ΙΕΚ Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής έγκειται στο γεγονός ότι οι εγκαταστάσεις μας παρέχουν τη δυνατότητα κατάρτισης στο πεδίο, σε πραγματικές συνθήκες παραγωγής, και όχι μόνο σε αίθουσες διδασκαλίας κι εργαστήρια. Το εκπαιδευτικό αγρόκτημα της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, αποτελείται από σύγχρονες εγκαταστάσεις και είναι το «Ζωντανό Εργαστήριο» των σπουδαστών. Λειτουργεί με περιβαλλοντικές άδειες κι επικαιροποιημένα συστήματα διασφάλισης ποιότητας, κατά: ΙSO 9001:2015, ISO 22000:2005, ISO 14001:2015, AGRO 2.1, 2.2 και GMO

Πρόγραμμα σπουδών στην Ακαδημία Σίτου

Πρόγραμμα σπουδών στην

Ακαδημία Σίτου

Φυτική Παραγωγή

 • Αμπελώνας, οπωρώνας, ελαιώνας, λαχανόκηπος, αρωματικά φυτά, φυτά μεγάλης καλλιέργειας
 • Οινοποιείο, συσκευαστήριο νωπών λαχανικών
 • Ξηραντήριο και αποστακτήριο αρωματικών φυτών
 • Θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις, υδροπονικά κι ενυδρειοπονικά συστήματα παραγωγής και δικτυοκήπιο
 • Μελισσοκομείο και μελισσοκομικός εξοπλισμός
 • Εργαστήριο γεωργικών μηχανημάτων
 • Κέντρο ελιάς με εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου και επιδεικτικό ελαιοτριβείο

Ζωική Παραγωγή

 • Βουστάσιο, πτηνοτροφείο, εκκολαπτήριο, ωοσκοπικό κέντρο
 • Mύλος ζωοτροφών κι εκπαιδευτικό πτηνοσφαγείο
 • Εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων

Τεχνολογία Τροφίμων

 • Τυροκομείο, γαλακτοκομείο, εργαστήρια ελέγχου γάλακτος
 • Εργαστήρια τεχνολογίας τροφίμων
 • Πιλοτικές μονάδες μεταποίησης

Εμπορία Προϊόντων

 • Κατάστημα λιανικής πώλησης προϊόντων

Φυτική Παραγωγή

 • Αμπελώνας, οπωρώνας, ελαιώνας, λαχανόκηπος, αρωματικά φυτά, φυτά μεγάλης καλλιέργειας
 • Οινοποιείο, συσκευαστήριο νωπών λαχανικών
 • Ξηραντήριο και αποστακτήριο αρωματικών φυτών
 • Θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις, υδροπονικά κι ενυδρειοπονικά συστήματα παραγωγής και δικτυοκήπιο
 • Μελισσοκομείο και μελισσοκομικός εξοπλισμός
 • Εργαστήριο γεωργικών μηχανημάτων
 • Κέντρο ελιάς με εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου και επιδεικτικό ελαιοτριβείο

Ζωική Παραγωγή

 • Βουστάσιο, πτηνοτροφείο, εκκολαπτήριο, ωοσκοπικό κέντρο
 • Mύλος ζωοτροφών κι εκπαιδευτικό πτηνοσφαγείο
 • Εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων

Τεχνολογία Τροφίμων

 • Τυροκομείο, γαλακτοκομείο, εργαστήρια ελέγχου γάλακτος
 • Εργαστήρια τεχνολογίας τροφίμων
 • Πιλοτικές μονάδες μεταποίησης

Εμπορία Προϊόντων

 • Κατάστημα λιανικής πώλησης προϊόντων

Συμπληρωματικά στο βασικό πρόγραμμα σπουδών

Συμπληρωματικά στο βασικό

πρόγραμμα σπουδών

Οι σπουδαστές μπορούν, παράλληλα, να συμμετάσχουν σε πληθώρα σεμιναρίων ενηλίκων του Κέντρου Δια βίου Μάθησης, ώστε να διευρύνουν ακόμα περισσότερο τις γνώσεις και τους επαγγελματικούς τους ορίζοντες.
Επιπρόσθετα, παρέχεται η δυνατότητα σε επιλεγμένους τελειόφοιτους να εργαστούν στο αγρόκτημα, στο πλαίσιο της πρακτικής τους άσκησης, και να συμμετέχουν σε προγράμματα ανταλλαγών σπουδαστών σε Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Τέλος, διατίθεται σίτιση και στέγαση σις εγκαταστάσεις της Σχολής καθώς και εξειδικευμένη υποστήριξη από ειδική παιδαγωγό και γιατρό.

Παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής των σπουδαστών σε εντατικά μαθήματα αγγλικών, με στόχο την προετοιμασία τους για επιτυχή συνέχιση των σπουδών τους στο Perrotis College, ενώ παράλληλα παρέχεται και η δυνατότητα συμμετοχής των σπουδαστών σε εφαρμοσμένη έρευνα, οργανωμένες εκπαιδευτικές επισκέψεις, ημερίδες, συνέδρια και εξειδικευμένες διαλέξεις διακεκριμένων επιστημόνων και επαγγελματιών του αγροδιατροφικού τομέα.

Αίτηση συμμετοχής για την ακαδημία σίτου
Αίτηση συμμετοχής για
την ακαδημία σίτου

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας παρακάτω και επιλέξτε “Υποβολή”.
Εμείς θα επικοινωνήσουμε σύντομα μαζί σας, για να σας ενημερώσουμε.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Αναζήτησε στη Melissa!